2020-2021 Akademik Yılı Avrupa Staj Konsorsiyumu Programı (Erasmus + Staj Hareketliliği) Başvuru Çağrısı/ Application Call for European Internship Consortia Program (Erasmus+ Internship Mobility) in the 2020-2021 Academic Year

2020-2021 Akademik Yılı Avrupa Staj Konsorsiyumu Programı (Erasmus + Staj Hareketliliği) Başvuru Çağrısı

Erasmus Staj Hareketliliği için minimum süre 2 aydır ve öğrenciler ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarında 12 ay Erasmus Öğrenci Hareketliliğinden yararlanma hakkına sahiptir. Hareketliliği tamamlamak için son tarih 31 Mayıs 2022'dir.

Aşağıda listelenen kurumların öğrencileri kendi üniversitelerinin Erasmus + web siteleri aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilirler:

 

Üsküdar Üniversitesi 

Kadir Has Üniversitesi 

Marmara Üniversitesi 

Sabancı Üniversitesi 

İstanbul Kültür Üniversitesi 

-------------------------------------------------------------------------------

Application Call for European Internship Consortia Program (Erasmus+ Internship Mobility) in the 2020-2021 Academic Year

 

The minimum period for Erasmus Internship Mobility is 2 months and students have the right to benefit from Erasmus Student Mobility for 12 months during their associate degree, undergraduate, graduate and doctoral studies. The deadline to complete the mobility is 31 May 2022.

 

Students can apply through the Erasmus+ website of their home universities listed below:

 

Üsküdar University

Kadir Has University

Marmara University

Sabancı University

İstanbul Kültür University